Advies en Bemiddeling


 

Kwalitatief hoogstaande zorg staat of valt bij het goed functioneren van individuele chirurgen, maatschappen of andere samenwerkingsvormen waarin zij werken. Soms is ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het eindadvies van een kwaliteitsvisitatie, een samenwerkings-conflict of een incident. Bij (dreigende) problemen met de kwaliteit van de geleverde zorg of bij samenwerkingsvraagstukken, kunnen leden en andere instanties bij de NVvH terecht. Met onderzoek, bemiddeling, begeleiding of advisering kan de Advies en BemiddelingsCommissie (ABC) of de in oprichting zijnde Expertpool een bijdrage aan de oplossing leveren. Het doel hiervan is de kwaliteit van de heelkundige zorg te verbeteren of te waarborgen.

Hier vindt u het overzicht van onze ABC-adviseurs.